ICS 91.100.30

ČSN

EN 12390- 8

 

73 1302

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení ztvrdlého betonu –
Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12390-8 (73 1302) z října 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz