ICS 97.130.20

ČSN

EN ISO 22041

 

14 2742

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití –
Výkon a spotřeba energie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16825 (14 2742) z února 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz