ICS 35.100.20; 35.160

ČSN

EN IEC 61158-3-19
ed. 4

 

18 4020

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 3-19: Definice služby datového spoje – Prvky typu 19

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-05-29 se nahrazuje ČSN EN 61158-3-19 ed. 3 (18 4020) z června 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz