ICS 49.025.40

ČSN

EN 2798

 

31 7155

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Fluorokarbonová pryž (FKM) –
Nízká trvalá deformace – Tvrdost 80 IRHD

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz