ICS 49.060

ČSN

EN 3155-078

 

31 1809

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kontakty užívané
ve spojovacích prvcích –
Část 078: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22,
s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3155-078 (31 1809) z července 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz