ICS 49.060

ČSN

EN 3645-013

 

31 1813

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické konektory kruhové
s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem,
trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C –
Část 013: Zásuvka bez kontaktů – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3645-013 (31 1813) z listopadu 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz