ICS 49.060

ČSN

EN 4681- 006

 

31 1739

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem –
Část 006: AZA řada, jednožilové a vícežilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4681-006 (31 1739) z ledna 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz