ICS 17.140.20

ČSN

EN IEC 60704-2-16

 

36 1008

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely –
Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem –
Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz