ICS 17.240; 27.120.30

ČSN

EN ISO 21484

 

40 4047

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jaderná energie – Technologie paliva – Stanovení podílu kyslík/kov
v MOX peletách gravimetrickou metodou

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz