ICS 13.280

ČSN

EN ISO 16639

 

40 4313

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz