ICS 39.060  

ČSN

EN ISO 9202

 

42 1601

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Klenoty a drahé kovy – Ryzosti slitin ušlechtilých kovů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9202 (42 1601) z dubna 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz