ICS 65.060.10

ČSN

EN 1853+AC

 

47 0626

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zemědělské stroje – Přípojná vozidla – Bezpečnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1853 (47 0626) z června 2018.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz