ICS 67.140.30

ČSN

EN ISO 34101-4

 

56 0579

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Udržitelné a sledovatelné kakao –
Část 4: Požadavky na certifikační schémata

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz