ICS 83.080.20

ČSN

EN ISO 1110

 

64 3607

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Polyamidy – Zrychlené kondicionování zkušebních těles

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1110 (64 3607) z ledna 1999.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz