ICS 29.060.20

ČSN

EN IEC 61238-1-3

 

34 7002

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely –
Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV)
až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-07-19 se touto normou spolu s ČSN EN IEC 61238-1-1 (34 7002) z dubna 2020
a ČSN EN IEC 61238-1-2 (34 7002) z dubna 2020 nahrazuje ČSN EN 61238-1 (34 7002) z března 2004, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz