ICS 27.120.20

ČSN

EN IEC 62465

 

35 6681

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Správa stárnutí elektrických kabelových systémů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz