ICS 27.015; 35.020; 35.110; 35.160

ČSN

CLC/TR 50600-99-2

 

36 7260

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center –
Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CLC/TR 50600-99-2 (36 7260) z ledna 2019.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz