ICS 13.030.40

ČSN

EN 13071-2

 

26 9383

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch
a vyprazdňované spodem –
Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně
zapuštěné do země

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13071-2+A1 (26 9383) z června 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz