ICS 31.180; 49.140  

ČSN

EN 16602-70-60

 

31 0510

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16602-70-10 (31 0510) ze září 2015
a ČSN EN 16602-70-11 (31 0510) ze září 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz