ICS 27.070

ČSN

EN IEC 62282-6-400

 

33 6000

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie palivových článků –
Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články –
Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz