ICS 17.180.20

ČSN

EN ISO/CIE 11664-4

 

01 1720

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kolorimetrie –
Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11664-4 (01 1720) z října 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz