ICS 21.060.10

ČSN

EN ISO 15480

 

02 1250

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spojovací součásti – Samovrtné šrouby se závitem do plechu
se šestihrannou hlavou a přírubou

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15480 (02 1250) z listopadu 2000.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz