ICS 23.020.35

ČSN

EN 12807

 

07 8430

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) –
Návrh a konstrukce

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12807 (07 8430) z ledna 2010.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz