ICS 25.040.40; 35.240.30; 35.240.50

ČSN

EN IEC 61131-10

 

18 7050

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Programovatelné řídicí jednotky –
Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz