ICS 01.040.31; 31.260

ČSN

EN ISO 14880-1

 

19 3003

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Optika a fotonika – Pole mikročoček –
Část 1: Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14880-1 (19 3003) z února 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz