ICS 77.040.30

ČSN

EN 10177

 

42 0535

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oceli – Stanovení obsahu vápníku – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10177 (42 0535) z října 1993.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz