ICS 77.080.10

ČSN

EN ISO 945-1

 

42 0464

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mikrostruktura litin –
Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 945-1 (42 0464) z prosince 2018.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz