ICS 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-11

 

50 0371

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a tissue výrobky –
Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12625-11 (50 0371) z června 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz