ICS 91.100.50

ČSN

EN 1849-2

 

72 7641

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti –
Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1849-2 (72 7641) z dubna 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz