ICS 91.100.60

ČSN

EN ISO 16536

 

72 7057

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12088 (72 7057) ze září 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz