ICS 83.080.20; 83.140.99

ČSN

EN 17271

 

74 6701

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Profily z polyvinylchloridu (PVC) – Stanovení pevnosti
v odlupování profilů laminovaných fóliemi

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz