ICS 59.080.01

ČSN

EN 17132

 

80 0296

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Textilie a textilní výrobky – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz