ICS 97.140  

ČSN

EN 15939

 

91 1043

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nábytkové kování – Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15939+A1 (91 1043) ze srpna 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz