ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 13606-5

 

98 1015

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Přenos elektronických zdravotních
záznamů –
Část 5: Specifikace rozhraní

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13606-5 (98 1015) ze září 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz