ICS 25.040.40; 35.100.70; 35.110; 35.160; 35.240.50

ČSN

EN IEC 61158-6-12
ed. 4

 

18 4020

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy – Prvky typu 12

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-07-25 se nahrazuje ČSN EN 61158-6-12 ed. 3 (18 4020) z června 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz