ICS 01.040.13; 01.040.23; 13.300; 23.020.20

ČSN

EN 14564

 

69 9001

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14564 (69 9001) z března 2017.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz