ICS 77.150.10; 91.060.20

ČSN

EN 507

 

74 7713

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 507 (74 7713) z listopadu 2000.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz