ICS 91.060.20

ČSN

EN 508-2

 

74 7715

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu –
Část 2: Hliník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 508-2 (74 7715) z února 2009.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz