ICS 13.180  

ČSN

EN ISO 10551

 

83 3558

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie fyzického prostředí – Subjektivní posuzovací stupnice
pro hodnocení fyzického prostředí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10551 (83 3558) z května 1997.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz