ICS 35.240.60

ČSN

EN 12896-7

 

01 8232

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Veřejná přeprava osob – Referenční datový model –
Část 7: Management řidičů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz