ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 12381

 

98 1012

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Explicitní časově podmíněné výrazy
pro specifické problémy zdravotní péče

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12381 (98 1012) z března 2006.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz