ICS 13.110

ČSN

EN ISO 13854

 

83 3211

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery
k zamezení stlačení částí lidského těla

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 349+A1 (83 3211) z prosince 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz