ICS 83.140.10

ČSN

EN ISO 11833-1

 

64 6301

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Desky z neměkčeného polyvinylchloridu –
Část 1: Typy, rozměry a charakteristiky pro desky
o tloušťce 1 mm a větší

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11833-1 (64 6301) z prosince 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz