ICS 49.060

ČSN

EN 4056-003

 

31 4121

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Kabelová spona pro přichycení –
Část 003: Plastové příchytky kabelů – Pracovní teploty –65 °C až 105 °C a –65 °C až 150 °C – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4056-003 (31 4121) z března 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz