ICS 49.060

ČSN

EN 3155-080

 

31 1809

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kontakty užívané
ve spojovacích prvcích –
Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky,
typ A, mačkaný spoj, třída T – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3155-080 (31 1809) z července 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz