ICS 17.040.30

ČSN

EN ISO 13385-1

 

25 1403

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Rozměrové měřicí vybavení – Část 1: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných měřidel

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13385-1 (25 1403) z února 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz