ICS 17.140.01

ČSN

EN ISO 3743-2

 

01 1605

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku
pomocí akustického tlaku – Technické metody pro malé
přemístitelné zdroje v dozvukovém poli –
Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3743-2 (01 1605) z března 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz