ICS 97.100.20

ČSN

EN 17175

 

06 0216

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 777-4 (06 0216) z listopadu 2009 a spolu s ČSN EN 416 (06 0217) z dubna 2020 se nahrazuje ČSN EN 416-1 (06 0217) z listopadu 2009 a ČSN EN 416-2 (06 0217)
z února 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz