ICS 97.100.20

ČSN

EN 17082

 

06 1910

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1020 (06 1911) z července 2010, ČSN EN 1196 (06 1914)
z března 2012, ČSN EN 1319 (06 1915) z července 2010, ČSN EN 525 (06 1910) z ledna 2010,
ČSN EN 621 (06 1912) z července 2010 a ČSN EN 778 (06 1913) z července 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz