ICS 25.100.70

ČSN

EN 12413

 

22 4501

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12413+A1 (22 4501) z července 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz